Reklamačný poriadok

Ako mám postupovať pri reklamácií tovaru?

V prípade reklamácie tovaru je potrebné vyplniť reklamačný protokol - stiahnuť reklamačný protokol.

Vyplnený reklamačný protokol je potrebné poslať spolu s reklamovaným tovarom v jednej zásielke. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný poslať doporučene na vlastné náklady na adresu:

PERTO H+H s.r.o., Bezekova 21, 841 02 Bratsialva  alebo nám reklamovaný tovar môžete priniesť do našej  predajne osobne.

Pre viac informácii kontaktujte nás na telefónnom čísle 

+421 918 78 72 74 alebo cez email info@ninascrunchies.com

Žiadna položka